Νοεμβρίου 2016
Τα πάντα για την μπύρα τις Μικροζυθοποιίες και το homebrewing

Η Γερμανία κατά το διάστημα 2013-2015 αποτέλεσε τον σημαντικότερο προμηθευτή μπύρας της Ιταλίας, με συρρικνούμενο, όμως, μερίδιο αγοράς κατά 5,1%. Κατά το ίδιο διάστημα, ωστόσο, η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο, αφού το 2015 ανέβηκε στη 12η θέση στην εξαγωγή μπύρας στην Ιταλία ξεπερνώντας τόσο την Ισπανία όσο τις Η.Π.Α. και την Κίνα, ενώ το 2013 βρισκόταν μόλις στην 26η θέση. Συγκεκριμένα την τριετία 2013-2015 η αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ιταλία ήταν 3.505% καταλαμβάνοντας το 0,74% του μεριδίου αγοράς μπύρας της Ιταλίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές μπύρας της Ιταλίας αυξήθηκαν κατά 11,2%, δηλαδή αναμένεται μια περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνο-ιταλικού διμερούς εμπορίου. Αυτά αναφέρονται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στη Ρώμη για την αγορά μπύρας στην Ιταλία την περίοδο 2013-2015. Στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 21η θέση στην κατανάλωση μπύρας με μόλις 3.845.000 εκατόλιτρα μπύρας ενώ σχετικά με τον αριθμό ζυθοποιών στην Ευρώπη, το 2014 η Μεγάλη Βρετανία αριθμεί 1700 επιχειρήσεις κατακτώντας την 1η θέση στην Ευρώπη, ενώ η Ιταλία πλησιάζει σε αριθμό τη Γαλλία με 593 έναντι 660 επιχειρήσεις και η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση με μόλις 19 ενεργές επιχειρήσεις.

Σταθερά αρνητικό το ισοζύγιο εμπορίου της Ιταλίας στον κλάδο της μπύρας
Η Ιταλία, παρόλο που δεν έχει μεγάλη παράδοση στην παρασκευή μπύρας, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη δημιουργικότητα, με στόχο να συνδυασθεί η μπύρα με το φαγητό. Αυτή ακριβώς η αγάπη για συνδυασμό τον γεύσεων διακρίνει και πολλές ζυθοποιίες-εστιατόρια που τολμούν να πειραματιστούν. Η συνολική ποσότητα μπύρας, που παράγεται στην Ιταλία την περίοδο 2010-2014, παρουσιάζει μια ανοδική τάση της τάξης του 5,5% ενώ σε ότι αφορά στην κατανάλωση μπύρας στην Ιταλία, όλο το διάστημα 2010-2014, παρουσιάζει σχετικά μικρή αυξητική τάση (+2,9%) και κυμαίνεται σταθερά άνω των 17.000 εκατόλιτρων ετησίως.

Πάντως, η Ιταλία την τελευταία τριετία (2013-2015) διατηρεί ένα σταθερό αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου στον κλάδο της μπύρας που ξεπερνά τα 300 εκ. ευρώ. Παράλληλα, όμως, πρόκειται για μία διευρυνόμενη αγορά, καθώς ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε αυτό το διάστημα κατά 16,8%, με τις εισαγωγές να έχουν αυξηθεί κατά 11,2% και τις εξαγωγές 37,5%. Δηλαδή, το διάστημα 2013-2014 οι εξαγωγές μπύρας της Ιταλίας στο σύνολο τους αυξήθηκαν, αφού η άνοδος των εξαγωγών προς την Ευρώπη υπερκάλυψε την πτώση των εξαγωγών σε χώρες εκτός Ευρώπης. Παρ’ ότι όμως οι εξαγωγές μπύρας κατά το υπό εξέταση διάστημα αυξήθηκαν 37,5%, αυτό δεν αναιρεί τη σημασία του καθόλου ευκαταφρόνητου ποσοστού αύξησης των εισαγωγών (11,2%).

Η παραγωγή μπύρας στην Ευρώπη
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2014 η Ιταλία βρισκόταν στη 10η θέση παραγωγής μπύρας, με κυρίαρχη τη Γερμανία, η οποία παρήγαγε 7 φορές περισσότερο από αυτή. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία ενώ το 2014 βρισκόταν στην 8η θέση, το 2016 ανελίχτηκε στην 6η θέση ως προς την παραγόμενη ποσότητα μπύρας στην Ευρώπη αυξάνοντας την κατά 20,8%. Παγκοσμίως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 2014 πρώτη στην παραγωγή μπύρας ήταν η Ασία με ποσοστό 33,9% και αμέσως επόμενη η Ευρώπη με ποσοστό 27%.

Η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας είναι η Κίνα, η οποία το 2014 παρήγαγε σχεδόν 450 εκ. εκατόλιτρα μπύρας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 225 εκ. εκατόλιτρα μπύρας. Στις πιο παραγωγικές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η οποία είναι 4η σε κατάταξη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, που είναι 8η και 9η αντίστοιχα καθώς και η Ισπανία, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση. Η Ιταλία με ετήσια παραγωγή το 2014 μόλις 1,3 δις λίτρα βρίσκεται κάτω από την 26η θέση παγκοσμίως

Η κατανάλωση μπύρας
Ως προς την συνολική κατανάλωση μπύρας πρώτη κατατάσσεται, για κάθε έτος της περιόδου 2009-2014, η Γερμανία με περισσότερο από 85 εκ. εκατόλιτρα μπύρας. Η Ιταλία το 2014 βρίσκεται στην θέση με 17.729.000 εκατόλιτρα μπύρας, ενώ η Ελλάδα στην 21η θέση με μόλις 3.845.000 εκατόλιτρα μπύρας.

Όσον αφορά την κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας, το 2014 η Ιταλία τοποθετείται προτελευταία στην ευρωπαϊκή λίστα (29 λίτρα ανά κάτοικο), αμέσως μετά τη Γαλλία (30 λίτρα ανά κάτοικο), πιθανόν επειδή οι κάτοικοι των δύο αυτών χωρών προτιμούν να καταναλώνουν κρασί αντί για μπύρα. Στην κορυφή βρίσκονται η Τσεχία, όπου κατά μέσο όρο το 2014 ένα άτομο κατανάλωσε 144 λίτρα μπύρας καθώς και η Γερμανία με την Αυστρία, όπου και αυτές ξεπερνούν τα 100 λίτρα ανά άτομο. Συγκρίνοντας με το κρασί, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία το 2014 κατανάλωσε συνολικά 20,4 εκ. εκατόλιτρα κατακτώντας την 3η θέση διεθνώς στην κατανάλωση κρασιού, ενώ η κατά κεφαλήν της κατανάλωση ήταν 34 λίτρα/χρόνο φέρνοντας την πάλι στην 3η θέση παγκοσμίως (πηγή: OIV). Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που η μπύρα δεν προτιμάται απο τους Ιταλούς τόσο πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Η χώρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση μπύρας είναι η Κίνα, η οποία το 2014 κατανάλωσε σχεδόν 45 εκ. λίτρα μπύρας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 24 εκ. λίτρα μπύρας. Όσον αφορά την Ευρώπη, στις χώρες με την μεγαλύτερη κατανάλωση συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η οποία είναι 5η σε κατάταξη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, που είναι 8η και 9η αντίστοιχα καθώς και η Ισπανία, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση. Η Ιταλία με ετήσια κατανάλωση το 2014 μόλις 1,6 εκ. λίτρα βρίσκεται στην 25η θέση παγκοσμίως.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά μπύρας.
Τύποι μη μαζικών ζυθοποιιών:

• Μικροζυθοποιίες: Παράγει λιγότερο από 15.000 βαρέλια ετησίως και το 75% αυτών πωλείται εκτός.

• Brewpub: ένα εστιατόρια/ζυθοποιία που εμπορεύεται τουλ. Το 25% του προϊόντος της εσωτερικά.

• Contract brewing pub: μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μια άλλη ζυθοποιία να της παράγει μπύρα.

• Regional craft brewery: μια ανεξάρτητη τοπική ζυθοποιία, η οποία κυρίως παράγει ‘’παραδοσιακή’’ ή ‘’καινοτόμο’’ μπύρα.

• Τοπική ζυθοποιία: μια ζυθοποιία με ελάχιστη ετήσια παραγωγή 15.000 και μέγιστη 6 εκ. βαρέλια.

• Μεγάλη ζυθοποιία: μια ζυθοποιία με ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη από 6 εκ. βαρέλια.

Η Heineken Italia SPA, το 2014, κατείχε την 3η θέση στην παγκόσμια αγορά μπύρας (9,1%) όπου ηγέτιδα είναι η Anheuser-Busch InBev NV(20,8%), ενώ στην ιταλική αγορά είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία με μερίδιο που πλησιάζει το 30%. Σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μονάδων παραγωγής τόσο στη βόρεια όσο και στη Νότια Ιταλία, ενώ εμφανής είναι η απουσία μονάδων στην κεντρική Ιταλία, όπου κυριαρχεί η παραγωγή οίνου. Όσον αφορά των αριθμό των μικροζυθοποιίων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ιταλία βρίσκεται στην θέση (491), ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 1440 μικροπαραγωγούς, τους διπλάσιους δηλαδή από τη δεύτερη κατά σειρά Γερμανία, που αριθμεί 668. Σχετικά με τον αριθμό ζυθοποιών στην Ευρώπη, το 2014 η Μεγάλη Βρετανία αριθμεί 1700 επιχειρήσεις κατακτώντας την 1η θέση στην Ευρώπη, ενώ η Ιταλία πλησιάζει σε αριθμό τη Γαλλία με 593 έναντι 660 επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση με μόλις 19 ενεργές επιχειρήσεις. Γενικότερα, όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο, το 2014 το 51,7% της παγκόσμιας αγοράς μπύρας ήταν συγκεντρωμένο σε μόλις 5 εταιρείες, ενώ δέκα χρόνια νωρίτερα 10 εταιρείες κατείχαν το 51% της αγοράς. Παρατηρούμε δηλαδή ότι μόλις μέσα σε μια δεκαετία ο βαθμός συγκέντρωσης διπλασιάστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα πάντα για την μπύρα τις Μικροζυθοποιίες και το homebrewing

Για μια ακόμα χρονιά η ομάδα του BeerLab γεμάτη όρεξη να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο μας παρουσιάζουν το πλάνο των σεμιναρίων της φετινής σεζόν. Θα ήταν όμως άτοπο αν δεν σας συστήναμε πρώτα το τι πρεσβεύει το ''εργαστήρι της μπύρας''. 

Το BeerLab είναι ο πρώτος χώρος, αφιερωμένος αποκλειστικά στην μπύρα. Δημιουργήθηκε το 2014 στην Αθήνα, από την ομάδα της BeerBartender. Ο σκοπός του είναι να φιλοξενεί σεμινάρια και παρουσιάσεις σχετικές με μπύρα και ποτό και να προσφέρει συμβουλές, υποστήριξη και λύσεις σε επαγγελματίες, ζυθοποιίες και καταναλωτές. Ο χώρος του διαθέτει μια αίθουσα για θεωρητική κατάρτιση και bar για την πρακτική εξάσκηση. Στις δυνατότητες του είναι η γευστική δοκιμή και αξιολόγηση μπυρών. Στο BeerLab, συμμετέχουν επιλεγμένοι επαγγελματίες, καταξιωμένοι στον χώρο τους. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει το BeerLab είναι η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κατάρτιση τριών επιπέδων στην μπύρα για bartenders, δημιουργία λίστας μπύρας, διοργάνωση γευστικών δοκιμών καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη και επικοινωνία στους συνεργάτες της.


Στο πλάνο για την σεζόν 2016-17, των προγραμμάτων και σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στο BeerLab προστίθεται ένα νέο πρόγραμμα το Restaurant Staff Training, το οποίο απευθύνεται σε όσους απασχολούνται ως σερβιτόροι σε μπυραρίες, εστιατόρια και μπαρ. Σκοπός του είναι να ενισχύσει τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες για ακόμα καλύτερη επαγγελματική προσέγγιση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και σεμινάριο θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα. Μερικά λόγια για το βασικό πρόγραμμα που αφορά την μπύρα. 
Το Basic Beer Training, είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος κύκλος για την μπύρα. Πρόκειται για ένα πολύωρο σεμινάριο, το οποίο δίνει όλες τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο της μπύρας. Με την ολοκλήρωση του Basic Beer Training, ο συμμετέχων μπορεί να αναζητήσει εργασία στον τομέα των πωλήσεων σε εταιρείες ή σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο την μπύρα. Το Basic Beer Training, είναι το πρώτο ολοκληρωμένο επίπεδο γνώσης, που προσφέρει το BeerLab. Τι θα μάθει όποιος παρακολουθήσει το πρόγραμμα:
 • Παγκόσμια ιστορία της μπύρας
 • Ελληνική ιστορία της μπύρας
 • Beer Revolution
 • Γνωριμία με τα υλικά παραγωγής της μπύρας
 • Αναφορά στον στον τρόπο παραγωγής μπύρας
 • Διάκριση τύπων μπύρας βάση μαγιάς
 • Διάκριση στυλ μπύρας
 • Αναφορά στα δημοφιλέστερα στυλ
 • Ελληνικές μπύρες και μπύρες που παράγονται στην Ελλάδα
 • Ποτήρια μπύρας
 • Συντήρηση και αποθήκευση μπύρας
 • Γευστική δοκιμή χαρακτηριστικών ετικετών
 • Αναφορά στο σερβίρισμα από φιάλη
 • Αναφορά στο σερβίρισμα από βαρέλι
 • Βασικοί τρόποι food & beer pairing
Προγράμματα:
Basic Beer Training (5-19 Δεκεμβρίου 2016) – 36 ώρες
Restaurant Staff Training (9-24 Ιανουαρίου 2017) – 40 ώρες

Σεμινάρια:
Beer Service (27 Ιανουαρίου 2017) – 5 ώρες
Beer & Coffee (25 Ιανουαρίου 2017) – 3 ώρες
Cider at a glance (Άνοιξη 2017) – 3 ώρες
Τα πάντα για την μπύρα τις Μικροζυθοποιίες και το homebrewing

Μετά τον πίνακα αντικατάστασης των Λυκίσκων σειρά έχουν οι Βύνες. Μελετήστε τον πίνακα και σε περίπτωση που δεν βρίσκεται την βύνη της συνταγής αντικαταστήστε την με μια παρόμοια άλλης εταιρείας. Για να βρείτε την σωστή εναλλακτική, βλέποντας την βύνη της συνταγής σας, στον κάθετο άξονα εμφανίζονται οι κατάλληλες αλλαγές που έχετε στην διάθεση σας. Άρα για κάθε μια βύνη παρουσιάζονται σε μερικές περιπτώσεις και πάνω απο μια επιλογές. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για μετατροπές των χρωμάτων της επιθυμητής βύνης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. 


BriessPaulsMuntonsFawcettWeyermanBairdWeissheimerDWCMFB
2-Row PalePilsenLagerLagerPilsner, Premium PilsnerPilsenPilsenPilsen
Pale AlePale AlePale AleMaris Otter, Halcyon, Optic,
Pearl, Golden Promise
Pale AlePale AlePale AlePale Ale
Stout MaltHalcyon
AshburneMild AleMild AleViennaViennaSp. Aromatic
BonlanderMunichMunich IMunichMunichMunich
ViennaViennaViennaViennaVienna
Munich 10MunichMunich IIMunichMunichDark Munich
DextrineCaraPils
VictoryAmberAmberMelanoidinBiscuit, AromaticKiln Amber
Crystal 10CaramaltCarapilsCaraMaltCaraHell / (CaraBelge)Light CarastanLight CaramelCarapilsCaramel Pilsen
Crystal 20CaraRedCaraVienneCaramel Vienna
Crystal 30Pale Crystal MaltCaraMunich I, CaraAmberCarastanCaramel Amber
Crystal 40Light CrystalCrystal Malt (40 – 50)CaraMunich IICarastanMedium CaramelCaramel Munich 40
Crystal 60Medium CrystalCrystal Malt II (60 – 70)CaraMunich IIIDark CaramelCaramunichCaramel Munich 60
Crystal 80Dark CrystalDark Crystal (85 – 95)Crystal MaltDark CaramunichCaramel Munich 80
Crystal 90Dark Crystal
Crystal 120Dark CrystalDark Crystal II (118 -124)CaraAroma, Special WDark CrystalSpecial BCaramel Munich 120
CaraAromaDark Crystal
Special RoastBrown MaltBrown MaltKiln Amber
Extra SpecialKiln Coffee
Pale ChocolateCarafa (Special) I
ChocolateChocolateChocolateChocolateCarafa (Special) IIChocolateChocolateChocolate
Black PatentBlack MaltBlack PatentBlack MaltCarafa (Special) IIIBlack MaltRoasted MaltBlack MaltKiln Black
Roasted BarleyRoasted BarleyRoasted BarleyRoasted BarleyRoasted BarleyRoasted BarleyBlack Barley
Roasted WheatChocolate WheatRoasted WheatRoasted Wheat
WheatWheatWheatWheatWheatWheat
Dark WheatDark Wheat
Crystal WheatCarawheatCaramel Wheat
Roasted RyeRoasted Rye
Rye MaltRye MaltRye Malt
Caramel Rye Malt
Oat Malt
Acidulated MaltAcid Malt
Peated MaltSmoked Malt
Τα πάντα για την μπύρα τις Μικροζυθοποιίες και το homebrewing

Είστε έτοιμοι να φτιάξετε την επόμενη συνταγή σας για σπιτική μπύρα και με χαρά ανοίγετε το αντίστοιχο πρόγραμμα στον υπολογιστή για να ''παίξετε'' με τα υλικά. Εκεί λοιπόν που έχετε καταλήξει στο είδος, το αλκοόλ και τα IBU's φτάνει η ώρα που θα πρέπει να παραγγείλετε τα καλούδια σας ή να μεταβείτε ως το κατάστημα που σας εξυπηρετεί. Με φόρα τραβάτε απο τα ράφια τις βύνες παίρνετε απο το ψυγείο την πολυπόθητη μαγιά και αναζητάτε τους επιθυμητούς λυκίσκους. Και ναι εμφανίζεται το πρόβλημα που φοβόσασταν! Ένα λυκίσκος μόλις τελείωσε και τώρα η συνταγή πάει στον βρόντο. ΌΧΙ το beeroskopio θα σου δείξει έναν πίνακα που μπορείς να ανατρέξεις και να αντικαταστήσεις τον περιβόητο λυκίσκο με έναν σχεδόν αντίστοιχης γευστικής και αποδοτικής χρήσης. Δείτε παρακάτω τον πίνακα μαζί με μερικά χρήσιμα εργαλεία.

 • Δείτε εδώ μια πλήρη λίστα λυκίσκων για να πάτε στο κατάστημα διαβασμένοι!
 • Και εδώ ένα όμορφο εργαλείο για την συμπεριφορά και απόδοση των λυκίσκων σε κάθε περίπτωση!

Λυκίσκος
Πιθανοί αντικαταστάτες
Admiral (GBR)
Northdown (GBR)- Target (GBR)- Challenger (GBR)
Ahtanum
Cascade
Amarillo
Cascade- Centennial- Simcoe
Aramis (FRA)
Centennial- Chinook- Hallertau- Tettnang
Aurora (Slovenia)
U.S. Fuggle- U.K. Fuggle- Willamette
Bitter Gold
Galena- Nugget
Bramling Cross (GBR)
East Kent Golding (GBR)- Progress (GBR)
Bravo
Columbus- Magnum- Nugget
Brewer’s Gold
Chinook- Galena- Nugget
Brewer’s Gold (DEU)
Galena- Northern Brewer- Northdown (GBR)
Bullion
Brewer’s Gold- Chinook- Columbus- Galena- Northern Brewer
Cascade
Ahtanum- Amarillo- Centennial
Centennial
Cascade- Chinook- Columbus
Challenger (GBR)
Northern Brewer- Perle (DEU)
Chelan
Galena- Nugget
Chinook
Columbus- Northern Brewer- Nugget
Citra
Galaxy (AUS)- Taurus (DEU)
Cluster
Galena
Columbia
Fuggle
Columbus
Chinook- Galena- Millennium- Nugget
Comet
Galena- Summit
Crystal
Hallertau- Liberty- Mt. Hood- Strisselpalt (FRA)- Hersbruker (DEU)
East Kent Golding (GBR)
Golding- Progress (GBR)
Eroica
Brewer’s Gold- Galena- Glacier- Bullion
First Gold (GBR)
Crystal- East Kent Golding (GBR)
Fuggle
Willamette- Fuggle (GBR)- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Fuggle (GBR)
Fuggle- Wilamette- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Galaxy (AUS)
Citra
Galena
Brewer’s Gold- Columbus- Nugget
Glacier
Fuggle- Willamette- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Golding
Fuggle- Willamette- East Kent Golding (GBR)- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Green Bullet (NZL)
Fuggle- Willamette
Hallertau
Liberty- Mt. Hood- Hallertau Mittelfruh (DEU)- Magnum (DEU)- Merkur (DEU)- Taurus (DEU)- Tradition (DEU)
Hallertau Mittelfruh (DEU)
Liberty- Vanguard- Tradition (DEU)
Helga (AUS)
Hallertau
Hersbruker (DEU)
Mt. Hood- Strisselpalt (FRA)
Horizon
Magnum
Liberty
Hallertau- Mt. Hood- Tradition (DEU)
Magnum
Columbus- Horizon- Nugget- Magnum (DEU)
Magnum (DEU)
Columbus- Nugget
Merkur (DEU)
Magnum- Taurus (DEU)- Tradition (DEU)
Millennium
Columbus- Nugget- Summit
Motueka (NZL)
Saaz- Sterling
Mt. Hood
Strisselpalt (FRA)- Hallertau Mittelfruh (DEU)- Hersbruker (DEU)
Mt. Rainier
Brewer’s Gold- Fuggle- Hallertau
Newport
Brewer’s Gold- Fuggle- Galena- Magnum- Nugget
Northdown (GBR)
Northern Brewer- Challenger (GBR)
Northern Brewer
Chinook- Galena- Northern Brewer (DEU)
Northern Brewer (DEU)
Chinook- Columbus- Galena- Magnum- Northern Brewer- Brewer’s Gold (DEU)
Northwest Golding
U.S. Golding- Whitbread Golding Variety- U.K. Progress
Nugget
Columbus- Galena- Magnum
Olympic
Chinook
Opal
Tettnang- East Kent Golding (GBR)- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Pacific Gem (NZL)
Galena
Pacifica (NZL)
Hallertau
Palisade
Willamette
Perle
Northern Brewer- Northern Brewer (DEU)- Perle (DEU)
Perle (DEU)
Northern Brewer- Perle
Phoenix (GBR)
Northdown (GBR)- Challenger (GBR)
Pilgrim (GBR)
Target (GBR)- Challenger (GBR)
Pioneer (GBR)
East Kent Golding (GBR)
Polish Lublin
U.S. Saaz- Czech Saaz- U.S. Tettnanger
Pride of Ringwood (Australia)
Galena- Cluster
Progress (GBR)
Fuggle- East Kent Golding (GBR)
Rakau (NZL)
Amarillo- Summit
Saaz
Sterling- Saaz (CZE)- Lublin (POL)
Saaz (CZE)
Saaz- Sterling- Lublin (POL)
Santiam
Spalt (DEU)- Tettnang (DEU)- Select (DEU)
Satus
Galena
Saphir (DEU)
Hallertau
Select (DEU)
Saaz- Tettnang- Hersbruker (DEU)- Spalt (DEU)- Tettnang (DEU)
Simcoe
Magnum- Summit
Spalt (DEU)
Saaz- Tettnang
Sterling
Saaz (CZE)- Lublin (POL)
Sticklebract (NZL)
Northern Brewer (DEU)
Strisselpalt (FRA)
Crystal- Liberty- Mt. Hood- Hersbruker (GBR)
Styrian Aurora (SVN)
Styrian Bobek (SVN)- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Styrian Celeia (SVN)
Saaz, Styrian Bobek (SVN)- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Styrian Savinjski Golding (SVN)
Fuggle- Fuggle (GBR)- Styrian Bobek (SVN)
Sylva (AUS)
Saaz (CZE)
Summit
Columbus- Millennium- Simcoe- Warrior
Target (GBR)
Fuggle- Willamette
Taurus (DEU)
Citra- Magnum- Tradition (DEU)
Tettnang
Fuggle- Santiam- Spalt (DEU)
Tettnang (DEU)
Saaz- Hersbruker (DEU)- Spalt (DEU)- Select (DEU)
Tomahawk
Columbus
Tradition (DEU)
Liberty- Hallertau Mittelfruh (DEU)
Tripleperle
Perle
Triskel (FRA)
Ahtanum- Centennial- Chinook- Simcoe
Ultra
Hallertau
Vanguard
Hallertau- Liberty- Mt. Hood- Hersbruker (DEU)
Warrior
Columbus- Magnum- Nugget
WGV (GBR)
East Kent Golding (GBR)- Progress (GBR)
Willamette
Fuggle- Glacier- Tettnang- Styrian Savinjski Golding (SVN)
Yakima Cluster
Chinook
Zeus
Columbus