Άρση σε κάποιους περιορισμούς για τους οποίου πίεζαν καιρό οι ζυθοποιοί

Σε άρση των περιορισµών για τα ζυθοποιία που µέχρι σήµερα απαγορεύονταν να συστεγάζονται µε εργοστάσια παραγωγής νερού και ποτών που προέρχονται από ζύµωση οδηγεί σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3457/2018). Με τη συγκεκριµένη διάταξη που υπογράφει η Κατερίνα Παπανάτσιου επιτρέπεται πλέον η συστέγαση και λειτουργία των ζυθοποιείων µε µονάδες παραγωγής ποτών από ζύµωση (κωδικός ΣΟ 22.06) οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου 2969.2001, καθώς και µε µονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εµφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Απαγορεύεται ωστόσο η λειτουργία και συστέγαση ζυθοποιείων µε οινοποιεία, ποτοποιεία, αποσταγµατοποιεία και γενικά µονάδες που χρησιµοποιούν αιθυλική αλκοόλη.

Η δυνατότητα των ζυθοποιείων να παράγουν αλκοολούχα ή µη ποτά µε τη διαδικασία της ζύµωσης ήταν διαχρονικό αίτηµα των επιχειρήσεων του κλάδου που έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε αυτού του είδους τα προϊόντα, ενώ η διάταξη διευκολύνει πλέον και όσες εταιρείες εµφιαλώνουν πόσιµο νερό και έχουν παράλληλες δραστηριότητες παραγωγής µπύρας κλπ. Όπως αναφέρει η απόφαση: «τα ζυθοποιεία, προκειµένου για τη συστέγαση και συλλειτουργία τους µε µονάδες που παράγουν ποτά από ζύµωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 ή/ και ποτά ελεύθερα αλκοόλης ή/και µε µονάδες εµφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους, ιδιαίτερους και αυτοτελείς χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό ώστε κάθε δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων, να διατηρεί την αυτονοµία της σύµφωνα µε την ισχύουσα ειδική κατά περίπτωση νοµοθεσία. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση κοινής µονάδας, για την εµφιάλωση, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ειδικής, κατά περίπτωση, νοµοθεσίας για κάθε κατηγορία παραγόµενων προϊόντων και έχει υποβληθεί πρόγραµµα για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία».

Υποχρεώσεις ζυθοποιών που θέλουν να επεκτείνουν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες 
 Οι ζυθοποιοί που παράγουν και εµφιαλώνουν ποτά από ζύµωση ή/και ποτά ελεύθερα αλκοόλης ή/και εµφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης οφείλουν σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών, να τηρούν στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή («βιβλίο εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών» και «βιβλίο παραγωγής-διακίνησης προϊόντων»). Τα εν λόγω βιβλία, εφόσον είναι σε έντυπη µορφή, πρέπει να τηρούνται καθαρά και να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών ελέγχου (Τελωνείο Ελέγχου και Χηµική Υπηρεσία Ελέγχου), ως και οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), θεωρούνται δε κατά τον εκάστοτε διενεργούµενο έλεγχο, είτε τακτικό, είτε έκτακτο. Προκειµένου για την εµφιάλωση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν απαιτείται η τήρηση σχετικών εγγραφών στα κατά τα ανωτέρω βιβλία.

source
Axact

Παναγιώτης Στεφανιδάκης

Λάτρης της ποιοτικής μπύρας, διαδίδω το πάθος μου μέσω του Beeroskopio! Super User στο Untappd, homebrewer, δοκιμάζω συνεχώς νέες μπύρες να διευρύνω την γευστική μου παλέτα! Θα χαρώ να επικοινωνήσω μέσo social media ή στο stef82gr@hotmail.com σε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον κόσμο του ζύθου.

Post A Comment:

0 comments:

Αφήστε μας το σχολιο σας!