1.
Ν. 2960/2001 Άρθρο 86
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.
2.
Ν. 2963/1922
Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.
Φ.Ε.Κ.  134/Α/1922
3.
Ν.Δ. 29/12/1923
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.
Φ.Ε.Κ.  384/Α/1923
4.
Β.Δ. 28/09/1922
Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.
Φ.Ε.Κ. 183/Α/1922
5.
Ν. 1839/1989
Τροποποίηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις.
6.
Π.Δ. 965/1980
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Β.Δ. της 28-9-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων».
7.
Π.Δ. 483/1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. της 28-9-1922 (Α’ 183) «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 965/80 (Α’243).

8.
Ν. 2127/1993
Άρθρα 31,32
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις.
9.
Υ.Α. 3460/1951
Περί αυξήσεως του φόρου καταναλώσεως βύνης.
Φ.Ε.Κ. 23/Β/1951
10.
Υ.Α. 10690/1980
Περί καθορισμού ανωτάτων ορίων προστίμων παραβάσεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.
Φ.Ε.Κ. 554/Β/1979
11.
Υ.Α. 3000175/35/0098
Αναστολή της ισχύος της 3002243/1239/0029/19-4-89 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
12.
Υ.Α. 3000102/34/0098
Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.
13.
Υ.Α. 3018303/2439/0098
Τροποποίηση της 3000102/34/0098/9-1-91 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός των όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.
14.
Υ.Α. Φ.318/216
Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων.
15.
Υ.Α. 3020744/2651/0098
Χρησιμοποίηση προσθέτων και ενζύμων για την παραγωγή του ζύθου.
16.
Υ.Α. 12/2005
Όροι παραγωγής ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου καθώς και των σχετικών ελέγχων των ζυθοποιείων.
17.
Υ.Α. 13/2005
Καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου.

18.
Υ.Α. 550/2004
Παραγωγή μπύρας με προσθήκη σιροπιού γλυκόζης.
19.
Υ.Α. 598/2004
Όροι παραγωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση και άλλων εκτός της βύνης κριθής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων.
20.
Υ.Α. 243/2004
Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη ζάχαρης.
21.
Υ.Α. 244/2004
Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη σιροπιού μαλτόζης.
22.
Υ.Α. 389/2009
Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.
23.
Υ.Α. 390/2009
Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.
24.
Υ.Α. 445/2009
Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση μέλιτος.
25.
Υ.Α. 3006674/1102/0029
Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO στη μπύρα.
26.

-


Για την υγιεινή των τροφίμων
Axact

Παναγιώτης Στεφανιδάκης

Λάτρης της ποιοτικής μπύρας, διαδίδω το πάθος μου μέσω του Beeroskopio! Super User στο Untappd, homebrewer, δοκιμάζω συνεχώς νέες μπύρες να διευρύνω την γευστική μου παλέτα! Θα χαρώ να επικοινωνήσω μέσo social media ή στο stef82gr@hotmail.com σε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον κόσμο του ζύθου.

Post A Comment:

0 comments:

Αφήστε μας το σχολιο σας!